Vi har ikke fått noen nye med påvist smitte siden tirsdag. Totalt 2 påviste denne uka (mandag og tirsdag), ingen nye siden.

Selv om vi har lite smitte på Askøy, så er det viktig at alle fortsatt følger smittevernrådene, hold avstand og vask hender. På den måten kan vi fortsette å holde smittetallene lave.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 410


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top