Vi har fått ett nytt smittetilfelle i ettermiddag, til sammen 26 i dag (20. mars). Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 323

Vi har de to siste dagene hatt 43 smittetilfeller.

- Vi har gjennom dagen vurdert enda strengere tiltak, men har valgt å opprettholde dagens strenge forskrift. Tiltakene vurderes forløpende opp mot smittesituasjonen de neste dagene, og vi er i dialog med FHI og Statsforvalteren om å vurdere en regional forskrift. sier ordfører Siv Høgtun.

Skole og barnehage er fortsatt på gult nivå, da vi har et klyngeutbrudd med spredning, som i hovedsak er rundt bedehusmiljøet.

- Jeg vil takke innbyggerne våre for at de tar dette på alvor. Jeg forstår de er urolige og bekymret. Men vi har lykkes å slå ned smitte tidligere, fordi vi ser at askøyværingene er lojale mot de tiltakene vi har. Det er hver enkelt sitt ansvar å passe på, og holde seg hjemme. Dette klarer vi sammen, sier ordføreren.


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top