Smittesituasjonen er alvorlig, og vi innfører de samme, strenge smitteverntiltakene som hele bergensregionen.

Tiltakene vil gjelde fra lørdag 7. november. I første omgang vil forskriften gjelde til og med mandag 23. november.

Les forskriften her, med alle tiltak. Den ble behandlet i kommunestyret fredag 6. november:

pdf Forskrift om smitteverntiltak i Askøy kommune 07.11.2020 – 23.11.2020 (450 KB)

Forskriften gir lov til å innskrenke innbyggernes frihet på en rekke områder.

– Vi vet at dette er veldig inngripende tiltak. Men det er nødvendig. Kommunen må ha hjemmel i lov for å begrense innbyggerene sine rettigheter på denne måten, derfor har vi tatt det i et ekstraordinært kommunestyremøte, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Ikke ring legevakt

Vennligst IKKE ring koronatelefonen eller legevakten for å spørre om hvilke tiltak som gjelder på Askøy. Det binder opp kapasitet vi trenger til helsehjelp!

Se tiltak under, så slipper du å ringe.

Mange spørsmål

På hjemmesiden til Bergen kommune oppdateres ordlyden etter hvert som de får innspill om eventuelle uklarheter eller behov for presiseringer: Det kan kanskje være til hjelp for deg også, om du lurer? Vi har de samme tiltakene som Bergen kommune.

Les mer her: Oversikt over påbudte smitteverntiltak for Bergen og nasjonale regler og anbefalinger.

Tiltakene kort oppsummert

  • Maksimalt fem personer samlet i eget hjem og på private sammenkomster.
  • Maksimalt 20 personer på offentlige arrangementer, med unntak av begravelser (maksimalt 50).
  • Påbud om hjemmekontor, for alle som kan ha det.
  • Stenger treningssentre og idrettshaller, gjelder ikke organisert trening og undervisning for barn og unge.
  • Stenger museum og bingohaller.
  • Munnbind blir påbudt i hele regionene, der man ikke kan holde en meters avstand.
  • Serveringssteder må stenge klokken 22.
  • Stopp i breddeidretten for voksne, inkludert kor- og korpsøving.
  • Rødt nivå på videregående skoler.
  • Påbud om digital undervisning i høgskole og universitet.

Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top