Askøy kommune støtter opp om smitteverntiltakene som Bergen innfører fra 12. august. Det er likevel ikke aktuelt for Askøy å innføre forskrift, men anbefalinger.

Bergen har høye smittetall, og vi har opplevd økt smitte også på Askøy den siste tiden. Fire omegnskommuner til Bergen hadde møte i ettermiddag for å drøfte situasjonen.

- Vi er enige i å støtte opp om tiltakene i Bergen, men innfører ikke egen forskrift. Vi oppfordrer alle askøyværinger om å bruke munnbind på offentlige steder der det ikke er mulig å holde avstand på minst én meter. Dette gjelder blant annet på butikker, kjøpesentre, tros- og livssynshus, i kollektivtrafikken, stasjonsområder og lokaler for kultur og idrett, sier ordfører Siv Høgtun.

Hun understreker også at det er viktig at man følger smittevernrådene også når man samles privat.

- Det er også fint om arbeidsgivere legger til rette for bruk av hjemmekontor der ansatte er avhengig av å bruke kollektivtransport.

Prioriterer vaksine til skole og barnehage

- Vi planlegger innkalling av ansatte i barnehage og skole på Askøy til dose 2 i neste uke. De det gjelder vil få en innkalling via SMS, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

For å få dose 2 nå må det ha gått minst tre uker siden man fikk dose 1. Tilbudet gjelder både ansatte i private og kommunale barnehager og alle skoler på Askøy.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 527


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top