Vi har fått fem nye med påvist smitte. Det er fire med kjent smittevei og én med ukjent smittevei.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 532

Kommuneoverlegens smitterisikovurdering

Askøy befinner seg i uke 32 på risikonivå 2 (kontroll med klynger). Vi har hatt 46 påviste tilfeller i kommunen den siste uken. 40 har kjent smittevei (nærkontakter), 2 er import/innreise og 4 har ukjent smittevei.

- Kapasitet på testing er god, og smittesporingen er effektiv. Vi følger nasjonale smitteverntiltak, og det er nå på trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Vi har oversikt og kontroll på smittesituasjonen. Storparten av tilfellene har hatt kjent smittevei fra Bergen direkte eller indirekte. Det er ungdommer som er pådrivere for smitten nå. Det iverksettes ikke egne, lokale tiltak, men vi legger oss på en anbefaling av tiltakene og anbefalingene fra Bergen.

Vi følger prioriteringsrekkefølgen til FHI og koronavaksinasjonsprogrammet og tilbyr nå dose 1 til alle anbefalte grupper. Dose 2 fremskyndes i takt med beholdning av vaksiner vi får levert. Ansatte i barnehager og skoler får fremskyndet dose 2.

- Vi har vurdert at barnehager, skoler og SFO skal være på grønt nivå fra uke 25, og skal fortsette med dette nivået.

Se hvilke aldersgrupper som er smittet:
https://askoy.kommune.no/rad-og-informasjon/aktuelle-smittevernregler-og-tiltak/smitterisikovurdering-for-askoy-kommune


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top