Vi har fått fem nye med påvist smitte. Tre har kjent smittevei, to med ukjent.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 690

Grønt nivå fra mandag 27. september

Vi har hatt stabilt og relativt lavt smittetrykk i to uker. Det er bedre kapasitet på testing på grunn av mindre vaksinering, samtidig som det innføres nedjustert TISK (test, isolasjon, smittesporing, karantene) nasjonalt, med lettelser for karantene og heller økt fokus på testing.

- Etter en helhetsvurdering mener vi det er hensiktsmessig å ha grønt nivå for barnehager, skoler, SFO og kulturskolen fra uke 39. Ved økt smitte i en barnehage eller skole vil det være et målrettet tiltak å sette aktuell barnehage eller skole på gult nivå, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top