I sammenheng med smitteutbrudd i nabokommuner som er avdekket denne uken har det vært tilfeller der en smittet person har koblet symptomer til nylig vaksinasjon, og derfor levd som normalt fram til smittesporing har avdekket smitten.
Det er fremdeles viktig å teste seg ved symptomer slik at smittesporing kan iverksettes raskt og effektivt og vi kan få kontroll på lokale smitteutbrudd.
Med økt reiseaktivitet og tettere kontakt mellom mennesker i sommerferien er det viktig at smitteverntiltak blir overholdt.

Hold deg hjemme hvis du er syk, husk avstand og god håndhygiene, test deg ved symptomer!

 


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

 

Back to top