Vi har fått åtte nye påviste med covid-19 siste døgnet. Fire har kjent smittevei fra utbruddet i Øygarden kommune, to er fra innreise og to har ukjent smittevei.

Smittesporing pågår, blant annet i flere bedehusmiljø.

De som skal i karantene blir oppringt fra kommunens smittesporingsteam.

Vi forventer mange i karantene og ventekarantene, og forventer også flere positive prøvesvar de neste dagene.

Hittil i år har vi fått påvist fem med britisk mutasjon.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 280

- Det er viktig at vi alle følger smittevernreglene og korona-tiltakene som til en hver tid gjelder. Det er med på å begrense smitten, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top