Vi fikk meldt 44 nye med påvist smitte tirsdag. Så langt i dag er det meldt 22 nye tilfeller.

Det er viktig at alle holder seg oppdatert på gjeldende smittevernregler via kommunens hjemmeside eller Helsenorge.no. Det gir mindre press på telefon til de som jobber med koronarelaterte oppgaver i kommunen om man kan lese seg til informasjon på egen hånd.

Juleavslutning uten foreldre

På grunn av høyt smittetrykk på Askøy, og i lys av de nye nasjonale påbudene og anbefalingene, anbefales det at juleavslutninger i skolene og barnehagene gjennomføres på dagtid, uten foreldre tilstede.

- Vi vet at barna og elevene har sett frem til juleavslutninger med foreldrene sine, men vi mener at juleavslutninger på dagtid er et godt tiltak for å redusere smittespredningen og antall nærkontakter slik smittesituasjonen er nå. Kanskje kan barnehagene og skolene planlegge for et arrangement med foreldre til våren når situasjonen forhåpentligvis er annerledes, sier smittevernlege Lotte Wilhelmsen Silnes.

Ta vaksinen

- Vi har god kapasitet på vaksinering, og har man ennå ikke fått vaksine (dose 1), så anbefales det sterkt å ta kontakt med koronatelefonen og få time. Det samme gjelder de som skal ha dose 2. Alle over 45 år vil få innkalling til oppfriskningsdose via SMS (Helseboka) slik at de kan bestille time digitalt. Hvis det er noen over 65 år som ikke har fått innkalling til oppfriskningsdosen, så ønsker vi at de ringer oss. Det samme gjelder helsepersonell. Til denne må det gå minimum fem måneder siden dose 2, sier Wilhelmsen Silnes.

Det er spesielt i aldersgruppen 25-39 det er lavest vaksinegrad. Er du gravid eller planlegger graviditet kan du kontakte koronatelefonen med spørsmål.

Følg rådene

- Jeg vil rose innbyggerne våre som har gjort en fantastisk jobb i snart to år i pandemi. Vi snakket om at dette var en maraton, og den har blitt lenger enn vi håpet. Men ved fortsatt å følge smittevernanbefalingene og -påbudene kan vi alle være med å begrense smittespredningen, sier ordfører Siv Høgtun.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 1296


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top