Formål

Formålet er å fremme:

  • Uavhengighet
  • Selvstendighet for den enkelte
  • Evnen til å mestre eget liv

Innhold

Ulike terapigrupper, brukerstyrte grupper samt andre ulike aktivitetsgrupper i form av fysisk aktivitet og sosialt samvær. Tjenesten gis etter en individuell og helhetlig vurdering.

Eksempler på gruppetilbud:


Målgruppe

Personer med psykiske helseproblemer. Søker må være fylt 18 og må ha bostedsadresse og/eller oppholde seg i Askøy kommune


Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men materialene som blir brukt i de ulike terapigruppene og aktivitetsgruppene må pasientene betale for.


Brukermedvirkning

Vi har brukermedvirkning både på individnivå og systemnivå

Det avholdes brukermøte 1x pr. mnd. ved Aktivitetssenteret.

Det er 2 rådgivere med brukererfaring som deltar på fagledermøte 1x pr. mnd. Rådgiverne er med å utvikle og videreutvikle vårt tjenestetilbud.


Søknadsbehandling

Alle søkere kalles inn til en kartleggingssamtale før det konkluderes med hvilket oppfølgingsforløp søker tilbys.

Søknaden behandles etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3. 1 og 3. 2.


Kontakt avdelingen

Rus- og psykisk helsetjeneste

Fagleder: Jorunn Bekken Mob. nr: 970 51 810

Anette Paulsen Mob. nr: 952 90 342

Mette GG Andreassen Mob. nr 970 51 843

Tone Merethe Vabø: Mob. nr. 409 19 494

Siv Aune: Mob. Nr. 970 51 865

Elisabeth Holmedal: Mob. Nr. 409 03 790

  • Lenke til siden til ansvarlig avdeling