Formål 

IPS (Individual Placement and Support) er et tilbud for deg mellom 18 og 35 år med lette til moderate psykiske vansker eller rusproblemer som ønsker å komme ut i  ordinært arbeid.

IPS metoden er utviklet i USA og brukes nå internasjonalt i stadig større grad.

Individuell jobbstøtte tar utgangspunkt i motivasjon, ønsker og kompetansen hos hver enkelt person. Det er fokus på å hjelpe mennesker ut i ordinært, lønnet arbeid fremfor lengre avklaring og kvalifisering i for eksempel skjermede tiltak, før inntreden i arbeidslivet.

Modellen legger opp til en formalisert og integrert samhandling mellom helsepersonell i kommunen og NAV. Det vil si at arbeidssøker har oppfølging både med fagfolk innen psykisk helse og en jobbspesialist. 


Krav til søker

  • Søker er mellom 18 og 35 år
  • Søker har oppfølging av fastlege på Strand legesenter, ved Rus- og psykisk helsetjeneste eller Psykologtjenesten i Askøy kommune 
  • Søker må være motivert for å komme raskt ut i lønnet arbeid.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis


Søknadsbehandling

 Du kan søke om oppfølging fra Psykologtjenesten eller Rus- og psykisk helsetjeneste i Askøy. 

Skriv ut skjemaet og send det til:

Psykologtjenesten, Askøy kommune eller Rus- og psykisk helsetjeneste
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Ved generelle spørsmål, ta gjerne kontakt per e-post. Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon. 


Kontakt avdelingen

 

Back to top