NAV har fleire tilbod og tiltak for å hjelpe personar med psykiske helseproblem og som slit i arbeidslivet.

I alle fylke er det òg tilsett ein fylkeskoordinator for arbeid, psykisk helse og rus.

  • Studier med støtte
  • «Sjåast i morgon!»
  • Senter for jobbmestring i Vestland
  • Veilednings- og oppfølgingslos
  • Vilje Viser Vei-tiltak

 

Back to top