Hva skal vi oppnå?

Vi har ønsket å få et bilde av barns oppvekstvilkår på Askøy.


Hvem er målgruppen?

Undersøkelsen ble gjennomført blant elever og foreldre på 4.–7. trinn.


Hva skal vi gjøre?

Vi har bedt foreldre og elever om å besvare en elektronisk undersøkelse om ulike levekårsvariabler. Svarene har blitt koblet til foreldrenes økonomiske situasjon.


Hvem er involvert?

Askøy kommune samarbeider med RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse) om dette arbeidet.


Når?

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2016.