Hva skal vi oppnå?

Vi skal gi alle ungdommer mulighet for gode ferieopplevelser uavhengig av foreldrene sin inntekt.


Bakgrunn

Skolenes sommerferie er lang, og ikke alle familier har økonomisk mulighet til å reise på ferie.


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er ungdommer i alderen 13–18 år.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal tilby gratis ferieaktiviteter i skolenes sommerferie.


Hvem er involvert?

Ungdomstjenesten og fagavdeling kultur og idrett er involvert.


Når?

Ung Sommer startet opp i 2016.


Status

Ung Sommer ble gjennomført i 2016, 2017 og 2018. Hvert år deltok rundt 140 ungdommer. Cirka 10 prosent av disse svarte på evalueringsskjemaet at de enten ikke skulle på annen ferie, og/eller at de ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter ellers.