Hva skal vi oppnå?

Barn fra lavinntektsfamilier skal få mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.


Bakgrunn

Kostnadene til å delta i en organisert fritidsaktivitet handler om mer enn kontingenter; i tillegg kommer blant annet kostnader knyttet til cup-er, utstyr og arrangementer. En del barn har ikke mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter som følge av familien sin vanskelige økonomiske situasjon.

Den aller beste måten å redusere konsekvensene av barnefattigdom på er å gi disse barna mulighet til å delta på de samme arenaene som andre barn.


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er barn som ikke ville hatt mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter som følge av familien sin vanskelige økonomiske situasjon.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal etablere et samarbeid med lag innen idretten og sang og musikk. Samarbeidet innebærer å inngå en samarbeidsavtale som forplikter laget til å legge til rette for at alle barn skal kunne delta uavhengig av foreldrene sin inntekt. Dette innebærer

  • å opprette en ordning som gjør at barn og unge kan delta uavhengig av foreldrene sin inntekt, og annonsere denne i aktuelle kanaler (lagets nettsider, Facebook-side eller lignende)
  • å få til muligheter som fritak for kontingent samt eventuelt avbetalingsordninger og/eller søskenreduksjon
  • å la kommunen informere om hvilke lag som har denne typen ordninger. Denne informasjonen vil bli lagt ut på kommunens nettsider, på kommunens tjenestesteder som har tjenester rettet mor barn og unge, samt annonsert i ulike medier, for eksempel i forbindelse med skolestart. 

Til gjengjeld oppretter kulturavdelingen en tilskuddsordning der lagene kan søke om tilskudd til dekning av utgifter de har hatt i forbindelse med ovenstående tilrettelegging for deltakelse.


Hvem er involvert?

Fagavdeling kultur og idrett sammen med paraplyorganisasjonene for henholdsvis idrett og sang og musikk samt de enkelte lagene som inngår avtalen, er involvert.


Når?

Ordningen etableres i 2017.


Status

Disse lag har inngått avtalen og er en del av samarbeidet:

Askøy Sjakklubb Ungdom v/Frode Merkesvik
Askøy Håndballklubb v/Ole Kristian Jacobsen
Askøy Skolebrass v/Ove Henning Simlenes
Hetlevik Idrettslag v/Elin Hjartåker
Follese Skolemusikkorps v/Tale N. Berntsen
Ravnanger Brass v/Rune Nilsen
Askøy Husflidslag v/Gunnlaug Olsen
Askøy Fotballklubb v/Torill Vindenes
Askøy misjonskirke/Solution v/Tore Vindenes
Askøy Turlag v/Bengt Arne Johannesen
Strusshamn Skoles Musikklag v/Tom Elvøy
Vestsiden – Askøy idrettslag
ULVIS
Miljøagentene
Hetlevikspeiderne
Askøy ungdomslag

Tilskuddsmidlene utdeles to ganger årlig. I juni og desember.

Lenke til informasjon om tilskuddsordningen