Hva skal vi oppnå?

Vi skal lage gratis møteplasser så alle ungdommer kan delta på samme arena.


Bakgrunn

Det er et behov for gratistilbud for å kunne inkludere alle ungdommer på de samme arenaene. Ungdom har i ulike medvirkningsprosesser etterspurt flere uformelle møteplasser.


Hvem er målgruppen?

Møteplassene skal være et åpent tilbud for alle ungdommer.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal prøve ut en pilot på Fauskanger barne- og ungdomsskole der skolen er åpen på ettermiddagstid en dag i uken for elever på 7.–10. trinn.


Hvem er involvert?

Ungdomstjenesten sammen med Fauskanger barne- og ungdomsskole er involvert. Det er et ønske å få med innbyggere og frivillige i større grad.


Når?

Den første åpne møteplassen ble åpnet i april 2017.


Status

Møteplassen har fått navnet «Q3». Hver uke deltar 25–30 ungdommer på Fauskanger barne- og ungdomsskole