Hva skal vi oppnå?

Gode kulturaktiviteter skal tilbys på de arenaer barn ferdes. Gjennom å tilby kulturskoleaktiviteter som del av SFO-tilbudet vil flere barn få mulighet til å oppleve gode kulturopplevelser.


Bakgrunn

Barn fra lavinntektsfamilier vil ofte være fattigere på kulturopplevelser på fritiden. Å legge kulturtilbud inn på de arenaer alle barn ferdes, er et universelt tiltak som er positivt for alle barn, men som bidrar til å redusere konsekvensene av fattigdom for de barna som ikke har mulighet til å få denne typen opplevelser i fritiden.


Hvem er målgruppen?

Tiltaket skal i første omgang prøves ut som pilot i en eller flere SFO-er.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal etablere et samarbeid mellom kulturskolen og den enkelte skole og SFO for å kunne tilby kulturskoleaktiviteter som del av SFO-tilbudet.

 

Målsetning: Å gi elevene et kulturtilbud etter skoletid, samt «fange opp» elever som ikke går i SFO, og som mangler tilbud. Gi smakebiter på kulturskoleaktiviteter. Samarbeide med skole for å skape synergieffekter i kulturskolens arbeid.


Hvem er involvert?

Fagavdeling kultur og idrett, Kulturskolen og Skole er involvert.

Prosjektet prøves ut på disse skoler:

  • Follese skole
  • Erdal Barneskole
  • Davanger skole

Når?

Ordningen er under utarbeidelse og skal prøves ut i 2018.


Status

Prosjektet er startet opp skoleåret 2018/2019