Hva skal vi oppnå?

Barnehager, skoler og foreldrekontakter skal være bevisste på gratisprinsippet som handler om at alle barn skal kunne delta på det som skjer i barnehagen og på skolen, uavhengig av foreldrene sin inntekt.

Det betyr at arrangementer ikke kan gjennomføres og finansieres på en måte som ekskluderer barn fra å kunne delta.


Bakgrunn

Fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført i 2016, vet vi at det er barn som ikke deltar på arrangementer i regi av skole og i barnebursdager som følge av familien sin vanskelige økonomiske situasjon.

Å redusere konsekvensene av barnefattigdom handler om å legge til rette for at alle barn skal kunne delta, uavhengig av foreldrene sin inntekt.


Hvem er målgruppen?

Dette er et universelt arbeid som skal bidra til å gi alle barn like muligheter for deltakelse.


Hva skal vi gjøre?

Prosjektkoordinator møter ansatte i barnehager og skoler samt foreldrekontakter for å starte en dialog om forvaltningen av gratisprinsippet og mulighetene for å redusere konsekvensene av barnefattigdom.

I tillegg skal det utarbeides en enkel brosjyre som retter søkelyset mot «lure grep» for god forvaltning av gratisprinsippet og tilrettelegging for at alle barn skal kunne delta på arrangementer i regi av barnehage, skole eller foreldrekontakter.


Hvem er involvert?

Prosjektkoordinator samt Barnehage og Skole er involvert.


Når?

Dialogen med barnehager, skoler og foreldrekontakter pågår løpende. Brosjyren skal ferdigstilles i begynnelsen av 2018 og distribueres deretter.


Status

Prosjektkoordinator har deltatt på møter med barnehagestyrere, rektorsamlinger, personalmøter og foreldreutvalg for å øke bevisstheten om forvaltning av gratisprinsippet i forbindelse med gjennomføring av ulike arrangementer. Det er avholdt ulike kursdager med barnefattigdom som tema.

Det er utarbeidet en brosjyre som sette fokus på «kloke grep» for god forvaltnings av gratisprinsippet. Les mer om kloke grep her