Hva skal vi oppnå?

Vi skal skape gode klassemiljøer der alle elever er en del av fellesskapet, og der alle kan delta uavhengig av foreldre sin inntekt.


Bakgrunn

Det har vært en tendens til at det arrangeres dyre klasseturer på 10. trinn. Dette er turer som ikke bidrar til å skape et godt klassemiljø fordi de først gjennomføres når ungdomsskoletiden nærmer seg slutten. I tillegg planlegges de ofte som svært ressurskrevende, med krav om stor foreldrebetaling.

Dette gjør at noen ungdommer blir ekskludert som følge av foreldrene sin økonomiske situasjon.


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er ungdomsskoleelever på 8. trinn på alle ungdomsskoler


Hva skal vi gjøre?

Vi skal gjennomføre gratis klasseturer til Herdla for alle 8.-trinnselever om høsten i 8. klasse.


Hvem er involvert?

Skole og den enkelte ungdomsskole er involvert.


Når?

Tilbudet ble etablert skoleåret 2017/2018.


Status

Alle klasser på 8. trinn har siden skoleåret 2017/2018 reist på gratis skoletur til Herdla på starten av skoleåret.