Hva skal vi oppnå?

Målet er at flere barn fra lavinntektsfamilier skal gå i barnehage.


Bakgrunn

Fra forskning vet vi at det å være i barnehage er et viktig forebyggende tiltak for barn i lavinntektsfamilier når det gjelder ulike vansker, for eksempel psykiske vansker. Barnehagen er også en helt sentral arena for språkutvikling.


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er barn i lavinntektsfamilier som ikke går i barnehage.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal

  • etablere gode samarbeidsrutiner på helsestasjon og mellom helsestasjon og barnehage, som skal bidra til at flere barn i målgruppen kommer i barnehage
  • sikre god informasjon om barnehage og betalingsordninger til målgrupper som i større grad velger vekk barnehage, for eksempel flyktninger og innvandrere

Hvem er involvert?

Barnehage og helsestasjonstjenesten er involvert.


Når

Arbeidet startet opp i 2017. Konkrete samarbeidsrutiner skal prøves ut i 2018.


Status

Samarbeidsarenaer er etablert, og konkrete samarbeidsrutiner er under utarbeidelse.