Veistenging - Lyngneset gjennom havna - Strusshamn

VeiarbeidskiltVeien fra Gjestgiveriet til Strusshamn kirke skal rustes opp. Drenering skal utbedres, vegetasjon ryddes og det skal legges ny asfalt på strekningen. Arbeidet starter 28. mai og fullføres i løpet av juni. I denne perioden blir veien enkelte dager stengt for gjennomkjøring. Dette vil bli skiltet i krysset ved Sjoddien og i Skiftesvik.