Vegstenging Nyvegen

I forbindelse med rehabilitering av avløp i Nyvegen, vil vegen bli stengt 

  • 4. og 5. november i tidsrommet kl. 08:00-16:00 

De som har behov for å komme seg ut/inn med bil må planlegge dette i henhold til oppgitte tidspunkt. Det vil i utgangspunktet ikke være mulig å passere med bil i angitt tidsrom. Se bildet under som viser hvor vegen stenges.

Det sendes ut SMS-varsel til grunneiere som blir berørt av vegstengingen. I tillegg vil noen grunneiere få begrensninger i bruk av avløpsystemet, dette vil også SMS-varsles til de det gjelder.

Dersom det er spørsmål kan prosjektleder Anders Strøm kontaktes på tlf: 415 40 009, eller anleggsleder for entreprenør Ole Gunnar Thue på tlf: 901 94 043.