Veistenging Bergheimvegen

VeiarbeidskiltKommunen skal ruste opp Bergheimvegen mellom Skogedalen og Bergheim idrettsbane. Veimurene skal sikres, det skal settes opp nye støpekanter og det skal legges endel ny asfalt på strekningen.

  • Arbeidet vil pågå i ca. 6 uker fra 2. juni frem til 15. juli.

I denne perioden vil veien være stengt hele døgnet for biltrafikk. Gående kan passere, men må ta omsyn til signal fra anleggsfolkene. Biltrafikk til/fra bebyggelsen vest for Skogedalen må kjøre over Bergheim.

Stengingen vil bli varselet beboere via SMS.