Vegnavn som er påklaget av Kartverket

Påklaget vegnavnUtvalg for teknikk og miljø vedtok i møte 03.10.2019 følgende vegnavn:

• Åsebøvegen
• Fromreidevegen
• Herdlavegen

Vedtatte vegnavn ble oversendt Kartverket med klagerett. Skrivemåten av vegnavnene Åsebøvegen, Fromreidevegen og Herdlavegen er påklaget av Kartverket.

Utvalg for teknikk og miljø vil behandle klagene fra Kartverket i møte 05.12.2019.