Vedtak om nye vegnavn i Askøy kommune

Vedtak om nye vegnavn I medhold av lov om stadnamn §6, kunngjøres det at Askøy kommune har vedtatt følgende vegnavn:

 

Parsell / områdebeskrivelse

Vedtatt navn

Fra kryss ved turveg til Siglingavatnet, til bro ved Nerestraumen                     Kjerrgardsvegen
Fra kryss ved Eikevågen til kryss ved Fauskanger skole Fauskangervegen
Fra kryss ved Fauskanger skole til kryss ved Skråmestø Ådlandsvikvegen

 

 Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5  første ledd bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

Dvs. at klageretten på det vedtatte, kun gjelder skrivemåten, ikke vegnavnet.

Klageretten gjelder heller ikke vedtatt parsellinndeling. Klagefrist: 29.11.2019.

Eventuell klage rettes skriftlig til:
Askøy kommune,
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ
Eller

Merk e-post eller brev med Vegnavn.