Vedtak i navnesak 2020/81 – Åsbø/Åsebø mfl.

Statens kartverk har 04.11.2021 gjort vedtak om skrivemåten av noen stedsnavn i Askøy kommune. Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Navneobjekt

Navn

Vedtatt skrivemåte

Gård nr. 22

Åsbø/Åsebø

Åsebø

Bruk nr. 22/1

Åsbø

Åsebø

Bruk nr. 22/2

Åsbø

Åsebø

Bruk nr. 22/3

Åsbø

Åsebø

Bruk nr. 22/4

Åsbø

Åsebø

Bruk nr. 22/5

Åsbø

Åsebø

Bruk nr. 22/6

Åsbø

Åsebø

Bruk nr. 22/19

Åsli

Åsli

Vann/Tjern

Åsbøvatnet/Åsebøvatnet

Åsebøvatnet

Ås

Åsbøåsen/Åsebøåsen/Ospåsen

Åsebøåsen (Hovednavn)

Åsen (Undernavn)

Eiendommer

Bjørkelid/Bjørkeli

Bjørkeli

Bruk nr. 8/5

Bjørkelid

Bjørkeli

Bruk nr. 8/103

Bjørkelid

Bjørkeli

Bruk nr. 8/32

Grønlid/Grønli/Grønnli

Grønnli

Eid

Stemeidet

Stemeidet

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottakeren, jf. § 9 i forskrift om stadnamn.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.


Back to top