Tilskot til lokale trafikksikringstiltak

 

Kunngjering


Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak


Logo FTUSøknadsskjema og meir informasjon finn du på www.hordaland.no 

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikksikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid. Kommunar, skular, barnehagar, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av trafikantretta tiltak.


Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement

Søknadsfrist 15. januar, 1. mai og 1. september 2019.

Desse har rett til å søkje: Kommunane i Hordaland, skular, barnehagar, lag, foreningar og organisasjonar..