Tidligstemmegiving

valglogoKunngjøring om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Visste du at du kan stemme fra 1. juli?

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forehåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du ta kontakt med kommunen hvor du ønsker å stemme for å avgi din stemme allerede fra 1. juli.


Manntallet

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn på Kundetorget i Rådhuset en av de første dagene i juli. 


Valgloven § 2-7

§ 2-7. Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.

(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

(3) Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen.