Strusshamnsvegen nærmer seg fullføring

StrusshamnsvegenMidlertidig åpning

Seksjon samferdsel melder om at veien i Strusshamn vil bli tatt i bruk for allmenn ferdsel innen 12. juli, men uten fast dekke.

Fullføres etter ferien

Etter ferien vil veien bli stengt inntil 3 dager for legging av asfalt.