Skolebruksplan 2020 - høringsbrev

Skoleelever illustrasjon Foto: Unsplash

Formannskapet i Askøy har i møte 16. juni 2020 vedtatt å sende Skolebruksplan 2020 på høring, med frist 1.oktober 2020.

Skoler (ansatte, foreldre og elever) sammen med andre interessenter inviteres med dette til å gi tilbakemelding på rådmannen sitt utkast til Skolebruksplan for de kommende årene. Planen er tidligere behandlet i utvalg for oppvekst og levekår, utvalg for teknikk og miljø og formannskapet.

16.mars vedtok Formannskapet å sende planen tilbake til rådmannen sammen med spørsmål til planen. Disse spørsmålene er besvart og følger saken.

Råd for funksjonshemmede behandlet saken i møte 8. juni 2020 (s.9). I planen ligger forslag til strukturendring, noe som særlig vil engasjere skoler som er berørt. Rådmannen vil understreke at planen i tillegg inneholder beskrivelser av hvordan det fysiske læringsmiljøet skal tilrettelegges best mulig ved alle skoler. Det oppfordres derfor til å lese og respondere også den delen av planen.

Skolebruksplan 2020 er presentert digitalt. Alt skal være åpent og tilgjengelig. Om det avdekkes feil på linker i planen vil vi gjerne ha beskjed om det slik at disse kan rettes. Om det er andre spørsmål til planen kan disse rettes på e-post til saksbehandler Frode Solemdal.

Lenker

pdf Skolebruksplan 2020 - rådmannens saksutredning (931 KB)

pdf Skolebruksplan 2020 - Møtebehandling i Formannskapet juni 2020 (841 KB)

pdf Skolebruksplan 2020 - Notat svar på spørsmål til Skolebruksplanen 2020 (506 KB)

Send inn via skjema

Høringsuttalelser sendes i skjema: Høring skolebruksplan 2020

Eller som brev til Askøy kommune, Klamparvikvegen 1 , 5300 Kleppestø (merk saksnummer 2020/501).