Kunngjøring

Faksimile av planskisse over Sjoddien StrusshamnAskøy kommune vurderer seksjonering av Sjoddien, Strusshamn kultursenter

Som en del av ivaretagelsen av kulturbygget Sjoddien, ønsker Askøy kommune å tilrettelegge for økt aktivitet i byggene. I den forbindelse vurderer vi å seksjonere ut deler av bygningsmassen for å legge til rette for at eksterne aktører kan etablere seg og bidra til å utvikle kultursenteret.

Pris og betingelser vil bli avklart gjennom forhandlinger. I første rekke ønsker Askøy kommune med dette å kartlegge interessenter og komme i dialog med disse.

For nærmere opplysninger og kart, se vår hjemmeside askoy.kommune.no, eller ta kontakt med Askøy kommune på telefon 56 15 80 00.

Interesserte må henvende seg innen 15. januar.2019 til: 

Askøy kommune, Eiendomsavdelingen, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

eventuelt på e-post til postmottak@askoy.kommune.no. Merk sendingen: Seksjonering Sjoddien 


Vedlegg

Beskrivelse av de ulike bygningsdelene, samt plasseringen av disse følger som vedlegg.

Når det gjelder hvilken type aktivitet som kan være aktuell i bygget, vises det til gjeldende reguleringsplan, plan
Brukstillatelse

Følgende bruk er per i dag godkjent i de ulike byggene. Øvrig bruk krever søknad om bruksendring.

 

Sjoddien - Bygninger og bruksområder

ByggGodkjent bruk
A - Granen Lager
B - Fargeriet Pågår bruksendring til forsamlingslokale, kulturformidling, servering mm
C - Vaskeriet Pågår bruksendring til museum, kontorer/verksteder, kafe, næring, butikk, kunstutsalg
D - Sjoddien Aktivitetshus, matservering mm
E - Kraftstasjon Kraftstasjon
G - Karbonisering Pågår bruksendring til galleri, mikrobryggeri, kafe, bakeri, servering mm
H - Nøstet Pågår bruksendring til forsamlingslokale, aktivitetshus