Riving av bygg - Myrane

Myrane kartMandag 21.september starter vi arbeidene med rivning av følgende boliger.

  • Søre myrane 3
  • Kleppevegen 25
  • Søre myrane 1
  • Søre myrane 9

Kleppevegen 25 vil hovedsakelig bli transporter ut gjennom Søre myrane 3.

Arbeidene vil påvirke nabolaget med støy, støv og trafikk. Tiltak er satt inn for å minimalisere plagene.

Arbeidene er planlagt ferdig i løpet av okt/nov.