Ranavegen stenges fra 1. oktober

KUNNGJØRING

Ranavegen med fortau og parkering blir stengt fra 1. oktober og til sommeren 2020.

På grunn av at veien må oppgraderes er vi nødt til å stenge Ranavegen en lengre periode. 

  • Følg skilting.
  • Gående og syklende har adkomst til området via skoleplassen.
  • Kjørende til boliger i Grønlivegen og Ranavegen har tilgang via Holmedalen.
  • Tilkomst til barnehagen via Kleppevegen.
  • Tilkomst til skolen via Kleppevegen og dagens av- og påstigning

Ønsker du informasjon på SMS i byggefasen, send "Kleppestø" til 1963.

Ranavegen stenges - anbefalt rute for gående og syklende Ranavegen stenges - Anbefalt tilkomstvei for kjørende til Ranavegen og Grønlivegen