bergheimBergheimvegen
Planprogrammet for plan 502 – Bergheim har vært ute til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-9, og det ble fastsatt av Utvalg for teknikk og miljø i møte 23.06.2021, sak 128/21.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, og hvilke problemstillinger som anses viktig i forhold til miljø og samfunn. Planprogrammet redegjør for hvilke forhold som vil bli belyst i planforslag og konsekvensutredning.

Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller under definisjonen av enkeltvedtak.

Lenke:  pdf Plan 502 Bergheim planprogram vedtatt (3.66 MB)

Back to top