Plan 377 - Skrenten - Hanøy, offentlig ettersyn

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Plan 377 SkrentenPlan 377 – Skrenten – gbnr 19/259 m.fl. - Hanøy

Planområdet er ca. 15.8 daa. og er beliggende på Hanøy, på sørsiden av Botakeila.

I planområdet er det foreslått oppført 22 nye boenheter. Boligtypene som foreslås oppført er eneboliger, tomannsboliger og leilighetsbygg med til sammen 16 boenheter. Planområdet inneholder fra før 4 boenheter.

Berørte grunneiere og naboer i området vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev.

Planforslagene er utlagt på Kundetorget, Kleppestø i tidsrommet 03.10.2019 til 14.11.2019, og på Askøy kommunes planregister fra den 03.10.2019.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Seksjon byggesak og private planer, telefon 56 15 80 00.

Frist for merknader:

Eventuelle merknader sendes innen 14.11.19 til: eller til:
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Husk å merk e-post eller brev med: Plan 377.


Kart og dokumenter:

Kart og dokumenter - Søkeord: Plan 377