Plan 362 - Myrane - Godkjent reguleringsplan

Myrane oversiktsbildeGodkjent reguleringsplan
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende plan:

Plan 362 Myrane.

Planområdet utgjør omlag 200 dekar, og er beliggende på Myrane. Planen legger primært til rette for offentlig og privat tjenesteyting, som skole, helse og idrettsarealer.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning som følge reguleringen, jamfør plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må fremsettes innen tre år fra denne kunngjøringen. Berørte grunneiere og naboer vil så vidt mulig bli varslet særskilt med brev. For nærmere opplysninger, ta kontakt med Askøy kommune, seksjon for plan og utvikling på telefon 56 15 80 00. Eventuelt se Askøy kommunes planregister.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er innen 10.06.2020.

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Husk å merk e-post eller brev med Plan 362.