Plan 362 - Myrane - 2. gangs høring og offentlig ettersyn

MyraneUtvalg for teknikk og miljø har i møte den 07.11.2019, sak 199/19, vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Saksopplysninger og vurderinger framgår av vedlagte særutskrift. Plankart, reguleringsbestemmelse, planbeskrivelse og VAO-rammeplan ligger tilgjengelig Askøy kommunes planregister fra 28.11.2019.

For eventuell ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med saksbehandler.

Uttalelser til planforslaget sendes innen 10. 01.2020 til eller til:

Askøy kommune
Areal og samfunn
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

E-post eller brev merkes med «plan 362»