Oversiktskart

KUNNGJØRING

Med hjemmel i lov om stadnamn § 5 og lov om eiendomsregistrering § 21, samt tilhørende forskrift kap. 12, foreslår Askøy kommune følgende nye adresseparseller og vegnavn

Adresseparsell (områdebeskrivelse) Navneforslag
Fra Davangerkrysset til kryss ny turveg Siglingavatnet Åsebøvegen
Fra kryss ny turveg Siglingavatnet til bro ved Nerestraumen Kjerrgardsvegen
Fra bro ved Nerestraumen til kryss ved Eikevågen Fromreidevegen
Fra kryss ved Eikevågen til kryss ved Fauskanger skole Fauskangervegen
Fra kryss ved Fauskanger skole til kryss ved Skråmestø Ådlandsvikvegen
Fra kryss ved Skråmestø til snuplassen på Herdla Herdlavegen

Grunneiere i adresseområdene og andre berørte parter har anledning til å komme med merknader før vedtak fattes. Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 12.08.2019 til: 

Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ - eller