Ny søknad om løyve for utslepp av avløpsvatn i Askøy kommune

Illustrasjonskart over søre Askøy

Askøy kommune søkjer om nytt løyve etter forureiningslova for utslepp av avløpsvatn i Søre Askøy tettbebyggelse.

På bakgrunn av endringar i avløpsstrukturen i Søre Askøy tettbebyggelse, søkjer Askøy kommune om nytt utsleppsløyve for etablering av reinseanlegg og utslepp for avløpsområdet.

Les meir hos Fylkesmannen i Vestland: Ny søknad om løyve for utslepp av avløpsvatn i Askøy kommune