Nasjonal spørreundersøkelse om helse og sykdom

 

Pressemelding: innbyggerne i nye Vestlandet fylke deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Prosjektleder Inger T Gtam
Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Fra og med lørdag 5. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i nye Vestlandet fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gram.


Kontakt oss:

 Prosjektleder: professor Inger Torhild Gram

 Prosjektkoordinator: seniorrådgiver Elin Breivik

 Kommunikasjonsansvarlig Randi Laukli

 Mail:

 Mer informasjon: https://ehealthresearch.no/helse-og-sykdom


Fakta:

Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer.

Undersøkelsen retter seg mot 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og Kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Fylkesundersøkelsene, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen.


Nasjonalt senter for e-helseforskning

Twitter: @ehealthNORWAY

facebook.com/ehelseforskning

Internett: ehealthresearch.no