Midlertidig stenging av gangvei mellom stongafjellet og Øvre Kleppe

Kart Stenging av gangvei Stongafjellet Tøssedalen
Vi skal legge ned nye vann- og avløpsledninger i eksisterende vei innerst i Tøssedalen, på Øvre Kleppe.
De nye vannledninger skal lede vann fra nytt høydebasseng ved Dyrdalsfjellet ned mot Kleppestø. Anleggsarbeidene medfører at innerste delen av Tøssedalen blir helt stengt, både for kjøretøy og gangtrafikk. Gangveien mellom Stongafjellet og Tøssedalen vil bli stengt ved enden av Tøssedalen. Skolebarna som bor på Stongafjellet må derfor gå via Holmedalen til og fra skolen.

Gangveien blir stengt ved Tøssedalen fra onsdag 30. oktober 2019. Arbeidene er planlagt ferdigstilt innen 20. desember 2019. Entreprenøren vil utføre arbeidene så raskt som mulig slik at veien ikke blir stengt lengre enn nødvendig.

Alle foresatte ved Kleppestø barneskole er varslet særskilt via Transponder. Beboere i Tøssedalen er varslet med eget informasjonsbrev.