Forslag til meddommere 2021 - 2024

Dommerklubbe

Valgnemnda i Askøy kommune har i møte 19. mai 2020 forberedt valg av meddommere til Gulating lagmannsrett, Bergen Tingrett, Jordskifteretten og Skjønnsmedlemmer.

Meddommerne/lagrettemedlemmene velges for perioden 1. januar 2021 – 31.desember 2024.

I henhold til Domstolloven § 68 legger Valgnemnda forslag på meddommere ut til alminnelig ettersyn i to uker på Kundetorget i Askøy kommune og på hjemmesiden www.askoy.kommune.no

Kommunestyret foretar det endelige valget i møte 18. juni 2020.

Eventuelle innvendinger til forslagene på meddommere, bes sendes skriftlig innen 16 .juni 2020:

Forslag til meddommere

  document Skjønnsmedlemmer (13 KB)

  document Jordskifteretten (13 KB)

  document Bergen Tingrett (17 KB)

  document Gulating lagmannsrett  (14 KB)