Offisiell valglogo

Hvem har stemmerett?

For å stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

De som står i manntallet får valgkort tilsendt i posten i løpet av sommeren.

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret. og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Hvordan kan du kontrollere?

Manntall for Askøy kommune skal ligge ute på Kundetorget i Rådhuset til og med valgdagen 9. september. Her kan du undersøke om du står i manntallet.

Hvordan rette opp feil?

Hvis du finner feil eller mangler kan du kreve dette blir rettet. Du må da sende en skriftlig klage til:: Valgstyret, Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø eller til

Valgstyret vil behandle klager og rette eventuelle feil i manntallet fram mot valgdagen så lenge det er praktisk mulig.


Hva står i loven?

Valgloven § 2-7: Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

  1. Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.

  2. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

  3. Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen.


 Andre relevante artikler