Kunngjøring: 

valg logoKommune- og fylkestingsvalget 2019 skal holdes mandag 9. september

Offentlig kunngjøring 


Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april kl. 12:00

Etter valglovens § 6-1 (1) skal frist for innlevering av listeforslag være 31. mars kl. 12:00. Men ettersom denne datoen faller på en søndag i 2019 utsettes fristen til nærmest påfølgende hverdag. 

Listeforslag med originale underskrifter kan enten leveres til Kundetorget (Rådhuset, Klampavikvegen 1, Kleppestø) eller sendes i brev til Askøy kommune, Politisk sekretariat, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø. 

Forslaget anses innlevert når det er registrert i kommunens postjournal. 

For partier og grupper


For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samles inn 300 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres, jf. valgforskriften § 13, valgloven § 15-4 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Skjema og veiledning for innlevering av listeforslag

Ved innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget, er det en fordel om forslagsstillerne bruker de anbefalte skjemaene og veiledningen som det er lenket til nedenfor. Dette vil lette arbeidet for valgmedarbeidere ved behandling av listeforslagene.

Lenker til dokumentmaler, veiledninger og ytterligere informasjon om listeforslag

Vedlegg til listeforslag

Sammen med listeforslaget skal også følgende vedlegg til listeforslag innleveres, jf. valgloven § 6-4

  • oversikt over kandidatenes fødselsdato
  • oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.