Sted: Scandic Airport Hotel, Flesland

Tid: 15. og 16. mars

Påmelding senest 1. mars -> Påmeldingsskjema

 


Velkommen til konferansen

Askøy kommune, Askøy Sang- og Musikksamskipnad og Idrettsrådet i Askøy inviterer til den årlige kultur- og idrettskonferansen.

Konferansen er åpen for alle med tilknytning til frivillige lag og organisasjoner på Askøy.

Den enkelte organisasjon kan melde på én deltaker kostnadsfritt.

Program og praktisk info


Kontaktpersoner

Kontaktperson:
Askøy kommune: Gunnar Brynjulfsen, gunnar.brynjulfsen@askoy.kommune.no
Askøy Sang- og Musikksamskipnad: Ove Sognnes, ove.sognnes@bkkfiber.no
Idrettsrådet i Askøy: Thorvald Haarberg, thorhaar@online.no