Innspill til kommuneplanens arealdel

Kartutsnitt kommuneplanens arealdelArbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel startet opp i november 2016. Det var anledning til å komme med innspill til planarbeidet i perioden 24.11.16-28.02.2017.

Utvalg for teknikk og miljø vedtok 11.04.2019 å utsette behandlingen av planen. Formannskapet har nå tatt planen opp til behandling, og vedtok i møte 17.11.2020 at det skal åpnes for ny innspillsrunde. Allerede innsendte innspill trenger ikke sendes inn på nytt.

Frist for å komme med innspill er 31.01.2021. Vi ber om at innspill fortrinnsvis leveres via elektronisk skjema på våre nettsider.
Det er også anledning til å sende skriftlige innspill til eller
Askøy kommune
Klampavikvegen1
5300 Kleppestø