Listeforslag til offentlig ettersyn

ValglogoPartiene har nå begynt å levere inn sine listeforslag til valget i høst. Siste frist er klokka 12 den 1. april. 

Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret / fylkesvalgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Det er opp til det enkelte valgstyret/fylkesvalgstyret hvordan dette skal skje. Som nevnt skal underskriftene på listeforslagene (med unntak av de tillitsvalgtes) ikke legges ut til ettersyn, jf. valgforskriften § 13.

De godkjente listene kan legges ut på Internett, med den informasjon om kandidatene som er oppført på listeforslagene og godkjent av valgstyret/fylkesvalgstyret. Dette kan i tillegg til kandidatenes navn og fødselsår være informasjon om adresse og/eller yrke.

Se listeforslagene