I samsvar med kommuneloven § 14-3 skal innstillingen til Formannskapet til
økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres
minst 14 dager før kommunestyret behandler den.


Høringsdokumentet ligger til offentlig høring fra og med 23.11.2021 til og med 09.12.2021.


Budsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025 behandles i Kommunestyret 12.2021.


Eventuelle merknader til budsjettet sendes til Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø eller på e-post til:

Frist for innsending av merknader er 09.12.2021

 

Last ned Høringsdokument - Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022 - 2025

Back to top