Høringsdokument budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

Rådmannen har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023.
Formannskapet har behandlet forslaget og kommet frem til sin innstilling til budsjett, som nå legges ut på høring, før det skal opp i kommunestyremøte den 12. desember 2019

Formannskapet har klar sin innstilling til budsjett for 2020 og budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023.

Dokumentet finner du her:

pdf <<Høringsdokument Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 2023>> (18.02 MB)