Høring i navnesak 2020/81 - Åsbø / Åsebø mfl.

 Kartverket Kartverket har startet navnesak for å avklare skrivemåten av følgende navn: 

Navn Navneobjekt Grunnnummer Bruksnummer Merknader
Åsbø / Åsebø Gard 22    
Åsbø Bruk 22 1  
Åsbø Bruk 22 2  
Åsbø Bruk 22 3  
Åsbø Bruk 22 4  
Åsbø Bruk 22 5  
Åsbø Bruk 22 6  
Åsbø Bruk 22 19  
Åsbø Bruk 22 30  
Åsbø Bruk 22 30  
Åsbøvatnet / Åsebøvatnet   Tjern      
Åsbøåsen / Åsebøåsen / Ospåsen   Ås      
Bjørkelid / Bjørkli Eiendommer 8   Fellesnavn for bnr 5, 909 mfl. 
Bjørkelid Bruk 8 5  
Bjørkelid Bruk 8 103  
Grønlid / Grønli / Grønnli Bruk 8 32  
Stemeidet Eid     Saken gjelder formalisering av navnet. Ligger mellom Lonevatnet og Åsbøvatnet

 

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Askøy kommune har ansvar for å innhente og samordne høringsuttalelsene.

Høringsuttalelsene sendes innen 03.04.2020 på e-post  eller brev til:
Askøy kommune
Plan og bygg
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø 

Husk å merk brev eller e-post med Navnesak.